• تست

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/22
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/22 تاریخ پایان دوره : 1398/5/22
  • تست
  • مدرسان