• ریاضی مهندسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 6,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/8
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/8 تاریخ پایان دوره : 1398/5/8
  • ریاضی مهندسی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان