• ریاضی مهندسی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 6,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1398/5/8
    تاریخ شروع دوره : 1398/5/8 تاریخ پایان دوره : 1398/5/8
    • ریاضی مهندسی
    • عنوان محل برگزاری