• تست 2

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/9
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/9 تاریخ پایان دوره : 1398/5/9
  • تست 2
  • مدرسان